อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง


อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Thailand Historical Sites) หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ (Buri Ram, Thailand) ตั้งอยู่ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในบริเวณอุทยานประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)

ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่มีชื่อเสียง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18 สร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เดิมเป็นศาสนสถานของผู้นับถือศาสนาฮินดู เมื่อไปถึงปราสาทหินพนมรุ้ง สิ่งแรกที่เห็นคือบันไดใหญ่จากเชิงเขาขึ้นไปด้านบน สร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย โดยมีการออกแบบที่ประณีต มีอาคารเรียงรายไปจนถึงปราสาทประธาน ปราสาทประธานมีฐานสี่เหลี่ยม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ในส่วนของทับหลังจะเป็นเรื่องราวของวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าของฮินดู อย่างเช่นภาพจากเรื่องรามเกียรติ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand


Sorry, comments are closed!